Κατάργηση του taxisnet

Ότι έχει να κάνει με το taxisnet σας αφορά όλους. Διαβάστε το!

Είναι γεγονός πως έρχεται το οριστικό τέλος του Taxisnet. Θα έρθουν τα πάνω κάτω με το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας που θα φέρει η Ανεξάρτητη αρχή δημόσιων εσόδων!

Το νέο αυτό σύστημα θα συμβάλει στην εκπλήρωση μιας δέσμης στόχων όπως αυτοί αποτυπόνονται παρακάτω!

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Επιχειρησιακός και τεχνολογικός εξυγχρονισμός της ΑΑΔΕ.
 • Παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασόμενους.
 • Μείωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής και μη συμμόρφωσης με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων.
 • Βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εργασία των στελεχών της αρχής.

Επιπλέον

Στη βάση των ανωτέρω:

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και από «άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων τους. Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογουμένου που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
 2. Η αρχή «μόνον άπαξ», στη βάση της οποίας οι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εισάγουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πλαίσια των συναλλαγών τους με τη δημόσια διοίκηση., θα επεκταθεί, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση των φυσικών και των νομικών προσώπων, καθώς και την περεταίρω ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για όλο το Δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.
 3. Θα ενισχυθεί η κατεύθυνση της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, όπως ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ταμειακών μηχανών, ERP επιχειρήσεων, τράπεζες, με στόχο τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του εμπορίου και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.
 4. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν εργαλεία δημιουργίας προφίλ φορολογουμένων και υποθέσεων, μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου, και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.
 5. Θα καταργηθεί η γεωγραφική διάσταση (χωρική αρμοδιότητα) παρέχοντας ευελιξία κατά την εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Επίσης μέσω αναδιοργάνωσης, θα «κεντρικοποιηθούν» οι φορολογικές λειτουργίες στο σύνολό τους, ειδικότερα της λογιστικής και της είσπραξης οφειλών περιλαμβάνοντας αναθέσεις εργασιών σε επίπεδο υπαλλήλου και διαχειρίσεις ροών διαδικασιών με εποπτεία από «άκρο σε άκρο» των υποθέσεων.
 6. Θα υποστηριχθεί με πληροφοριακές υποδομές η δημιουργία ελεγκτικών κέντρων σε γεωγραφικό-περιφερειακό επίπεδο. Θα αξιοποιηθούν μέθοδοι διαστρωμάτωσης κινδύνου, και αξιολόγησης υποθέσεων καθώς και μηχανισμοί υποδοχής καταγγελιών για φορολογικές παραβάσεις, και θα υποστηριχθεί ο επιτόπιος έλεγχος με πληροφοριακές υποδομές.
 7. Σε επίπεδο δεδομένων, η ανάπτυξη μέσων και ικανότητας για τη βελτίωση της ποιότητας, της διαθεσιμότητας και της ευχρηστίας τους με σκοπό την αξιοποίηση τους με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, από τη φορολογική διοίκηση, αποτελεί μονόδρομο.

Το κείμενο έχει συνταχθεί με κύρια πηγή του το άρθρο Καταργείται το Taxisnet στον ιστότοπο Techmaniacs.

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *